Tổ chức, quản lý sự kiện tổng thể

Cung cấp dịch vụ tư vấn, tổ chức sự kiện trọn gói

Sáng tạo, quản lý nội dung

Xây dựng ý tưởng,kịch bản, quản trị nội dung

Cung cấp, quản lý PG/PB, MC, ca sĩ...

Cung cấp, đào tạo quản lý nhân sự sự kiện

Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị tcsk

Cung cấp, mua bán và cho thuê trang thiết bị trong sự kiện

Nhận xét của khách hàng


Năm kinh nghiệm


Văn phòng đại diện


Dự án thực hiện


Nhân viên chuyên nghiệp

Các công ty thành viên


Công ty cổ phần VenusVN

Đào tạo, cung cấp người mẫu, pg, pb, mc, các nhóm múa, trống hội phục vụ sự kiện.


Công ty cổ phần Mbrand

Sáng tạo, quản trị nội dung


Công ty cổ phần thietbisukien.info

Cung cấp, quản lý, cho thuê trang thiết bị sự kiện


Bài viết mới nhất