CÁC HÌNH THỨC KHUYẾN MẠI THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC PHÉP TIẾN HÀNH

Các hình thức khuyến mại thương nhân được phép tiến hành

Khuyến mại là một trong các biện pháp mà thương nhân thục hiện để nhằm xúc tiến hoạt động kinh doanh của mình. Tuy nhiên, không phải mọi doanh nghiệp, thương nhân đều có quyền tiến hành mọi hình thức khuyến mại bất kỳ mà họ muốn. Theo đó pháp luật thương mại hiện hành quy định về các hình thức khuyến mại và thủ tục bắt buộc các thương nhân phải thực hiện đó là: Theo quy định tại Điều 92 Luật thương mại năm 2005 quy định các hình thức khuyến mại bao gồm:

1. Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.
2. Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.
3. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
4. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định.
5. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.
6. Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.
7. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hoá, dịch vụ hoặc các hình thức khác.
8. Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.
9. Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận”.

Theo đó, để hoạt động khuyến mại của thương nhân được thực hiện hợp pháp và thương nhân được trừ chi phí khi tính thu nhập chịu thuế thì pháp luật thương mại hiện hành quy định thương nhân phải thực hiện hoạt động đăng kí với cơ quan có thẩm quyền trước khi thực hiện chương trình khuyến mại và sau khi thực hiện xong có nghĩa vụ thông báo về kết quả thực hiện chương trình khuyến mại đó.

– Người làm quảng cáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974.191.191