Tiệc galan dinner nhân ngày lao động của Tập đoàn Bảo Việt được tổ chức hàng năm nhằm gắn kết và nâng cao tinh thần làm việc của toàn bộ cán bộ công nhân viên Tập đoàn Bảo Việt

Với yêu cầu của ban lãnh đạo tập đoàn: Sự kiện năm nay phải mới lạ, vui vẻ, và thể hiện được tinh thần cũng như văn hoá của Tập đoàn.
Giám độc sáng tạo và đạo diễn sự kiện BlueMAN đã xây dựng một kịch bản tổ chức sự kiện thoả mãn các yêu cầu trên,
Chương trình có điểm nhất (keymoment) quan trọng, và đầy đủ các nghi lễ truyền thống bắt buộc…
Sự kiện đã được tổ chức thành công ngoài mong đợi..

Bình luận bài viết