Ngày hội gia đình hàng năm của GM Việt Nam

Hàng năm, các công ty nước ngoài nói chung, và GM Việt Nam nói riêng rất chú trọng việc chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân viên.
Và năm nay, công ty GM đã mời thầu các đơn vị tổ chức sự kiện, trong đó có Blue Group, BlueMAN…
Với ý tưởng độc đáo mới lạ, đạo diễn sự kiện đã thuyết phục hoàn toàn ban lãnh đạo của GM Việt Nam, và tổ chức vô cùng thành công sự kiện
Sự kiện kết hợp với teambuilding, các keymoment trên sân khấu đã tạo nên một ngày hội đáng nhớ.

Bình luận bài viết