Ngày hội gia đình Samsung được tổ chức thường niên tại nhà máy SEV

Ngày hội thể thao cuối năm của Samsung Việt Nam (SEV)
Là sự kiện thường niên của nhà máy Samsung VIệt Nam tại Bắc Ninh, được tỏ chức nhằm kết nối tinh thần làm việc, đoàn kết của toàn bộ cán bộ cong nhân viên trong nhà máy.

Sự kiện này đòi hỏi về ý tưởng tổ chức sự kiện rất cao, ngoài ra tiêu chí về an toàn trong thiết bị tổ chức sự kiện phải được đam bảo tuyệt đối.
BlueMAN kết hợp với thietbisukien.info và VenusVN (chuyên cung cấp nhân sự sự kiện) đã dự thầu cùng 4 agency khác, kết quả BlueMAN team đã trúng thầu dự án, và trở thành partner tổ chức sự kiện thường xuyên của SEV.
Sau đây là một số hình ảnh của ngày hội gia đình công ty SEV.

Bình luận bài viết