Kết thúc một năm thành công của HMV, công ty HMV đã có buổi gặp gỡ, cảm ơn khách hàng trong HCM. Buổi thank sparty đã thành công rực rỡ nhờ những công tác tổ chức hết sức chu đáo, sáng tạo

Kết thúc một năm thành công của HMV, công ty HMV đã có buổi gặp gỡ, cảm ơn khách hàng trong HCM.
Buổi thank sparty đã thành công rực rỡ nhờ những công tác tổ chức hết sức chu đáo, sáng tạo
Đạo diễn sự kiện, quản lý sự kiện đã khéo léo kết hợp giữa họp báo và hội nghị khách hàng các tiết mục trong kịch bản sự kiện được thực hiện nghiêm túc, tạo ra những điểm nhấn cho sự kiện.

Bình luận bài viết