Dương Quang Minh

Giám Đốc Sáng Tạo

 


Phạm Hoài Thương

Giám đốc kinh doanh

 


Nguyễn Chúc Anh

Copywriter

 


Nguyễn Minh Hiền

Kế Toán Trưởng

 


Ngô Văn Hùng

Trưởng Phòng Thiết Kế

 


Nguyễn Tấn Duy

Quản Lý Dự Án

 


lại trọng nghĩa

Quản Lý Nhân Sự

 


Tú Chi

Quản Lý Kinh Doanh