Kiến thức sự kiện

Tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm dịch vụ mới: Định nghĩa, kế hoạch, kịch bản và kinh nghiệm tổ chức ấn tượng nhất

Tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm dịch vụ mới là một phần quan trọng của các doanh nghiệp, công ty, cửa hàng,… giúp khách hàng tiềm năng tiếp cận sản phẩm nhanh nhất. Vì vậy, khâu chuẩn bị và tổ chức sự kiện này cần phải lựa chọn được cách tổ chức phù…

Đọc tiếp
Kiến thức sự kiện

Tổ chức sự kiện hội thảo hội nghị: Định nghĩa, quy trình, kịch bản và những lưu ý để setup thành công

Tổ chức sự kiện hội thảo, hội nghị là hoạt động phổ biến có thể thấy ở các doanh nghiệp, công ty, tổ chức… được tổ chức thông qua các buổi hội thảo khoa học, hội thảo khách hàng, hội nghị thường niên, hội thảo ra mắt sản phẩm mới,… Mặc dù quy trình tổ…

Đọc tiếp