Kiến thức sự kiện

Tổ chức sự kiện hội thảo hội nghị: Định nghĩa, quy trình, kịch bản và những lưu ý để setup thành công

Tổ chức sự kiện hội thảo, hội nghị là hoạt động phổ biến có thể thấy ở các doanh nghiệp, công ty, tổ chức… được tổ chức thông qua các buổi hội thảo khoa học, hội thảo khách hàng, hội nghị thường niên, hội thảo ra mắt sản phẩm mới,… Mặc dù quy trình tổ…

Đọc tiếp