Kiến thức sự kiện

Tổ chức sự kiện biểu diễn nghệ thuật: Định nghĩa, quy trình và đơn vị tổ chức chuyên nghiệp

Tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật là một sự kiện giao lưu, sáng tạo đưa ra các chương trình, tiết mục đến công chúng. Qua sự trình diễn của diễn viên chuyên nghiệp thông qua tác phẩm sân khấu, ca – múa – nhạc,… thể hiện hình tượng nghệ thuật, phản ảnh cuộc…

Đọc tiếp